VOTO LIBRIN NON-FICTION!

Libri më i mirë non-fiction
  • "Rebelet, besimtaret, te mbijetuarit" - Noel Malkolmi Shih më shumë 20%, 47 vota
    47 vota 20%
    47 vota - 20% e të gjithë votave
  • "Liri Belishova dhe koha e saj" - Bashkim Shehu Shih më shumë 17%, 39 vota
    39 vota 17%
    39 vota - 17% e të gjithë votave
  • "Dekalogu i një lagjeje tiranase" - Krymi Shih më shumë 16%, 37 vota
    37 vota 16%
    37 vota - 16% e të gjithë votave
  • "E ardhmja e kapitalizmit " - Paul Coliers Shih më shumë 14%, 32 vota
    32 vota 14%
    32 vota - 14% e të gjithë votave
  • "Fundi i tregut të lirë" - Ian Bremmer Shih më shumë 13%, 31 votë
    31 votë 13%
    31 votë - 13% e të gjithë votave
  • "Fashizmi - nje paralajmerim" - Madeleine Albright Shih më shumë 13%, 30 vota
    30 vota 13%
    30 vota - 13% e të gjithë votave
  • "Bota shqiptare e Branko Merxhanit" - Ndriçim Kulla Shih më shumë 6%, 15 vota
    15 vota 6%
    15 vota - 6% e të gjithë votave
Totali i Votave: 231
February 5, 2018 - April 22, 2021
Voting is closed
Polls Archive