VOTO POEZINË SHQIPE!

Libri më i mirë në poezi
 • "Nitroglicerinë" - Maklena Nika Shih më shumë 45%, 2398 vota
  2398 vota 45%
  2398 vota - 45% e të gjithë votave
 • "Vargje të vetëkurdisura" - Alban Tartari Shih më shumë 43%, 2314 vota
  2314 vota 43%
  2314 vota - 43% e të gjithë votave
 • "Pak kohë për poezi" - Genta Hodo Shih më shumë 8%, 440 vota
  440 vota 8%
  440 vota - 8% e të gjithë votave
 • "I lindur bohem" - Kliton Nesturi Shih më shumë 1%, 58 vota
  58 vota 1%
  58 vota - 1% e të gjithë votave
 • "Orët e shtëpisë" - Alban Bala Shih më shumë 1%, 57 vota
  57 vota 1%
  57 vota - 1% e të gjithë votave
 • "Harrim në katër sy të bukur" - Alisa Velaj Shih më shumë 1%, 56 vota
  56 vota 1%
  56 vota - 1% e të gjithë votave
 • "Foresteria" - Kujtim M. Shala Shih më shumë 1%, 35 vota
  35 vota 1%
  35 vota - 1% e të gjithë votave
Totali i Votave: 5358
Kupon -10% LV2023
February 5, 2018 - April 22, 2024
Voting is closed
Polls Archive