VOTO ROMANIN SHQIP!

Proza më e mirë shqipe
 • "Dimri i librave" - Bashkim Hoxha Shih më shumë 36%, 431 votë
  431 votë 36%
  431 votë - 36% e të gjithë votave
 • "Kronikë pa qytet" - Ilir Paja Shih më shumë 34%, 415 vota
  415 vota 34%
  415 vota - 34% e të gjithë votave
 • "Zanafilla" - Suad Arilla Shih më shumë 14%, 168 vota
  168 vota 14%
  168 vota - 14% e të gjithë votave
 • "Komploti" - Ben Blushi Shih më shumë 5%, 57 vota
  57 vota 5%
  57 vota - 5% e të gjithë votave
 • "Një roman në dosjet e policisë" - Gazmend Krasniqi Shih më shumë 4%, 49 vota
  49 vota 4%
  49 vota - 4% e të gjithë votave
 • "Histori njerëzish të zakonshëm" - Ylljet Aliçka Shih më shumë 4%, 48 vota
  48 vota 4%
  48 vota - 4% e të gjithë votave
 • "Kryevepra të pakryera" - Bashkim Shehu Shih më shumë 3%, 37 vota
  37 vota 3%
  37 vota - 3% e të gjithë votave
Totali i Votave: 1205
Kupon -10% LV2023
February 5, 2018 - April 22, 2024
Voting is closed
Polls Archive