VOTO ROMANIN E PËRKTHYER!

Proza më e mirë e huaj
 • "Me lumin midis" - Ngugi Wa Thiongo Shih më shumë 60%, 732 vota
  732 vota 60%
  732 vota - 60% e të gjithë votave
 • "Larg turmës së çmendur" - Tomas Hardi Shih më shumë 28%, 345 vota
  345 vota 28%
  345 vota - 28% e të gjithë votave
 • "Pasqyra dhe drita" - Hilary Mantel Shih më shumë 3%, 37 vota
  37 vota 3%
  37 vota - 3% e të gjithë votave
 • "Heshtja" - Don De Lilo Shih më shumë 3%, 36 vota
  36 vota 3%
  36 vota - 3% e të gjithë votave
 • "Rrënoja të bukura" - Jess Walter Shih më shumë 2%, 25 vota
  25 vota 2%
  25 vota - 2% e të gjithë votave
 • "Papirus" - Irene Valljevo Shih më shumë 2%, 21 votë
  21 votë 2%
  21 votë - 2% e të gjithë votave
 • "Shtëpia holandeze " - Ann Patchett Shih më shumë 2%, 20 vota
  20 vota 2%
  20 vota - 2% e të gjithë votave
Totali i Votave: 1216
Kupon -10% LV2021
February 5, 2018 - April 23, 2022
Voting is closed
Polls Archive