Ta shohësh shqiptarin në syrin e një anglezi të ditëve tona…

Libri “Shqiptarët para pasqyrës” është i ndarë në disa rubrika, prej të cilave përmendim: Kombësia  dhe identiteti, Personaliteti, Sjelljet dhe Vlerat, Familja, Zakonet dhe traditat, Bashkëbisedimet, etj. Kush do ta marrë librin në dorë e do ta lexojë – dhe nuk do ta lëshojë derisa ta mbarojë, ngaqë vërtet është shumë intriguese të shohësh veten […]