“Hiena bankare”, një Komedi Hyjnore e tregut të parasë

Recension për librin: Ja pse  duhet të ketë lexim të “Hiena bankare” të autorit holandez Joris Lunendijk edhe në Shqipëri. Skanderbeg Books e sjell në shqip për lexuesit Zef Preçi I shkolluar ne regjimin e shkuar, por edhe i vetëmësuar apo përshtatur pas 1990-tes, i hyra me një fryme leximit të këtij punimi të shkruar […]