Romani i përkthyer në shqip gjatë vitit 2017, ja 7 librat në garë

Bukinist-i organizon çdo vit sondazhin për librin më të mirë të botuar në vitin paraardhës. Për secilën prej 6 kategorive të përcaktuara për votim, përzgjidhen 7 libra, ku ftohen lexuesit që të përzgjedhin librin për fëmijë. Në kategorinë e romanit të përkthyer në shqip, botuar gjatë vitit 2017 janë përzgjedhur këto libra: “Histori arratie e […]