“Titanik”, një shpirt poetik që shfaqet plot urtësi dhe origjinalitet

Reflektim rreth vëllimit poetik “Titanik, Ti-tani-ik” i poetit Aldo Shpuza, i hedhur në qarkullim në muajin nëntor 2016 nga enti botues “Magus” Albert Gjoka*   Shumë persona tentojnë apo shkruajnë poezi, por pak sish gdhenden në antologji; shumë të rinjë joshen nga vargëzimi në fillesat e ndjesive apo reflektimeve rreth dhe për botën, por vetëm […]