VOTO LIBRIN E MOTIVIMIT!

Libri më i mirë motivues
 • "Jeta si nje loje shahu" - Gary Kasparov Shih më shumë 27%, 72 vota
  72 vota 27%
  72 vota - 27% e të gjithë votave
 • "Mendohu përsëri" - Adam Grant Shih më shumë 20%, 54 vota
  54 vota 20%
  54 vota - 20% e të gjithë votave
 • "Djali, urithi, dhelparani" - Charlie Mackesy Shih më shumë 16%, 42 vota
  42 vota 16%
  42 vota - 16% e të gjithë votave
 • "Miremengjes, shprese" - Argita Zalli, Detina Zalli Shih më shumë 14%, 38 vota
  38 vota 14%
  38 vota - 14% e të gjithë votave
 • "Arti i negocimit" - Vasil Naçi Shih më shumë 14%, 37 vota
  37 vota 14%
  37 vota - 14% e të gjithë votave
 • "Në mbrojtje të kapitalizimit" - Rainer Zitelmann Shih më shumë 5%, 14 vota
  14 vota 5%
  14 vota - 5% e të gjithë votave
 • "Manifesti kapitalist " - Robert Kiyosaki Shih më shumë 4%, 12 vota
  12 vota 4%
  12 vota - 4% e të gjithë votave
Totali i Votave: 269
Kupon -10% LV2023
February 5, 2018 - April 22, 2024
Voting is closed
Polls Archive