VOTO ROMANIN SHQIP!

Proza më e mirë shqipe
 • "Kësulkuqja" - Ag Apolloni Shih më shumë 37%, 352 vota
  352 vota 37%
  352 vota - 37% e të gjithë votave
 • "Ngjyrat e viteve" - Sonila Strakosha Shih më shumë 34%, 319 vota
  319 vota 34%
  319 vota - 34% e të gjithë votave
 • "Rrethimi" - Tom Kuka Shih më shumë 10%, 91 votë
  91 votë 10%
  91 votë - 10% e të gjithë votave
 • "Lindur së prapthi" - Rita Petro Shih më shumë 9%, 85 vota
  85 vota 9%
  85 vota - 9% e të gjithë votave
 • "Paqja e përgjakur e Adamit" - Agron Tufa Shih më shumë 5%, 50 vota
  50 vota 5%
  50 vota - 5% e të gjithë votave
 • "Fëmijëri e thinjur" - Zhaneta Barxhaj Shih më shumë 5%, 46 vota
  46 vota 5%
  46 vota - 5% e të gjithë votave
 • "Un mort" - Arben Kallamata Shih më shumë 0%, 4 vota
  4 vota
  4 vota - 0% e të gjithë votave
Totali i Votave: 947
Kupon -10% LV2022
February 5, 2018 - April 23, 2023
Voting is closed
Polls Archive