Arbëria, një histori shtetformuese që na flet edhe sot

Reflektim rreth librit “Principata e Arbrit, – shteti i parë i shqiptarëve” të Nikoll Lokës Albert Gjoka   E tashmja është e vështirë që të shihet ndryshe veçse si produkt i zhvillimeve të kaluara historike. Por, kjo është gjysma e pamjes. Sa herë ndodhemi në krizë komunikimi apo identiteti, kur gjendemi përballë tjetërsimit të vetëdijes […]