Edmond Tupja: Të kap Enisin –letërsi erotike?!

Lexim i librit “Po shkoj të kap Enisin” : Edmond Tupja e ka lëvruar edhe më parë letërsinë erotike, por veprat e tij nuk mund të quhen thjesht “erotike”… Diana Çuli Pa dyshim, një roman i Edmond Tupes, si një autor origjinal, i beftë, zbavitës e njëherazi tragjik, aq më tepër i reklamuar dhe i […]