Tre stoike qe na duhen edhe sot

Vlerat dhe perfitimet qe kemi nese bejme pjese te mendimit edhe idete dhe filozofine stoike te Marcus Aurelius, Epictetusit dhe Seneca. Dobitë që sjellin edhe në ditët tona. Librat rreth stoicizmit që gjeni tek Bukinist.al Prej mijëra vjetësh filozofia stoike na dëshmon se çdo kohë ka sfidat e veta; se sfidat e sotme kanë ndodhur […]