VOTO LIBRIN PËR FËMIJË!

Libri më i mirë për fëmijë
 • ”Një tokësor në luftën mes planeteve” - Anila Mullahi Elezi Shih më shumë 34%, 1125 vota
  1125 vota 34%
  1125 vota - 34% e të gjithë votave
 • "Në shpellën e Kreshnikëve" - Luljeta Dano Shih më shumë 32%, 1071 votë
  1071 votë 32%
  1071 votë - 32% e të gjithë votave
 • "Në imagjinatën time" - Loreta Vaso Shih më shumë 24%, 798 vota
  798 vota 24%
  798 vota - 24% e të gjithë votave
 • "Kristali dhe interneti cudimadh" - Albana Nexhipi Lekaj Shih më shumë 3%, 108 vota
  108 vota 3%
  108 vota - 3% e të gjithë votave
 • "Alfabeti i bletës" - Xhahid Bushati Shih më shumë 3%, 101 votë
  101 votë 3%
  101 votë - 3% e të gjithë votave
 • "Princesheza e hënës" - Virgjil Muçi Shih më shumë 3%, 84 vota
  84 vota 3%
  84 vota - 3% e të gjithë votave
 • "Miushi Pseja" - Adelina Mamaqi Shih më shumë 2%, 57 vota
  57 vota 2%
  57 vota - 2% e të gjithë votave
Totali i Votave: 3344
Kupon -10% LV2023
February 5, 2018 - April 2, 2024
Voting is closed
Polls Archive