VOTO LIBRIN PËR FËMIJË!

Libri më i mirë për fëmijë
 • ”Andrushi” - Flori Kasaj Shih më shumë 42%, 10172 vota
  10172 vota 42%
  10172 vota - 42% e të gjithë votave
 • "Kalendari i ëndrrave të mollës" - Natasha Poroçani Shih më shumë 41%, 10038 vota
  10038 vota 41%
  10038 vota - 41% e të gjithë votave
 • "Aria hidh e prit" - Valbona Banka Shih më shumë 5%, 1223 vota
  1223 vota 5%
  1223 vota - 5% e të gjithë votave
 • "Përrallat e Ana Tisit" - Ana Tisi Shih më shumë 4%, 1026 vota
  1026 vota 4%
  1026 vota - 4% e të gjithë votave
 • "Hajdutja e buzëqeshjeve" - Sevi Agolli Shih më shumë 3%, 641 votë
  641 votë 3%
  641 votë - 3% e të gjithë votave
 • "Ana nga Tirana" - Rudina Çupi Shih më shumë 3%, 634 vota
  634 vota 3%
  634 vota - 3% e të gjithë votave
 • "Tezja dhe shkopinjtë magjikë" - Edi Gogu Shih më shumë 3%, 616 vota
  616 vota 3%
  616 vota - 3% e të gjithë votave
Totali i Votave: 24350
Kupon -10% LV2022
February 5, 2018 - April 7, 2023
Voting is closed
Polls Archive